Zahradní realizace

 • Zastávám názor, že nejlepší hospodář na zahradě je sama příroda.  Tomu se snažím přizpůsobit i pracovní postupy při zahradních realizacích.   Pokud je to jen trochu možné, rostliny volím z místní přirozené nebo zdomácnělé vegetace - např. (Dřín, Klokoč, Skalník, Brslen, Zimostráz, Brusinka atd.)
 • Nejsem příliš zastáncem zahrad, kde dominantními stromy jsou jehličnany. Myslím, že by jejich množství  ve výsadbách nemělo překročit určité procento s výjimkou (hřbitovní zahrady).  Majitel by se měl  cítit na své zahradě příjemně.
 • Používám při práci přírodní materiály (dřevo, proutí, kámen), snažím se o vytvoření stabilních rostlinných společenstev, která  nevyžadují velkou údržbu, ať  už jde o vřesovištní, skalkové společenstva nebo z různých trvalek, popř. vodní nebo bahenní společenstva.
 • Vše je samozřejmě na přání zákazníka, berte to tedy jen jako mé doporučení… 

Odborný řez ovocných stromů a keřů

 • Zabývám se i řezem ovocných a okrasných dřevin. Zásady řezu zde dlouze nebudu popisovat, o tom je celá hora literatury.  Jen asi to nejdůležitější, lépe je vždy řezat v době vegetačního období a mízy, stromy se lépe vyrovnají s našimi zásahy a lépe se hojí.
 • Pokud potřebujeme  strom více omladit, řežeme v  době počáteční vegetace a hlouběji, pokud naopak přibrzdit ve vzrůstu a posílit vývin plodů, řežeme později (letní řez).
 • U peckovin řežeme velmi citlivě, pokud je to nutné jen do několikaletého dřeva, suché větve. Razantněji zmlazujeme jen broskvoně. 
 • Letní řez je dobré doplnit i probírkou plodů (1 plod jádroviny na cca 30 – 40 listů). Zabrání se tak obroční plodnosti, která je velmi častým jevem.
 • Letní řez je také ozdravným zásahem. Na koncích větví,  které odstraňujeme, je velká koncentrace mšic a často jsou napadené padlím.
 • U starých a dožívajících stromů se omezuji na odstranění suchých a odumírajících větví,  když má majitel zájem,  mohu jeho oblíbený strom přeroubovat.

Revitalizace zeleně

 • Sečení  travních  i  zanedbaných ploch,  vyžínání lesních výsadeb.
 • Výsadby a revitalizace stromů a alejí.
 • Drcení větví do průměru 8 cm.
 • Zajištění ochrany a oplocení výsadeb