O mně.

  • Můj zájem o pěstování starých odrůd a zahradničení vůbec je celoživotní záležitostí. Již v dětském věku jsem trávil víkendy na venkově, kde měli moji prarodiče malé hospodářství.
  • Vždycky mě zajímaly tradiční způsoby  hospodaření  se zemědělskou půdou a také tradiční ovocnářství, ale nebránil jsem se  zároveň experimentovat s novými postupy.   Moje vzdělání je zemědělského směru se zaměřením na ochranu rostlin.   Od roku 2004 jsem pracoval jako šlechtitel polních plodin, tradiční ovocnářství a zahradničení bylo tehdy jen koníčkem ve volném čase. Od roku 2014  pracuji na vzniku vlastní ovocné školky, produkující tradiční odrůdy. Současně poskytuji služby v oblasti řezu ovocných stromů a keřů, záchraně a určování starých ovocných odrůd, řešení problematiky zahradních škůdců a také v návrzích a údržbě zahrad.  

Založení ovocné školky.

  • Ovocná školka byla  zaregistrována začátkem roku 2014 .  Hlavním účelem je produkce  starších odrůd jabloní a hrušní, ale i jiných  ovocných druhů.  Školka se nachází  v obci Hlasivo u Mladé Vožice v nadmořské výšce cca 550 metrů.  Místní půdní a klimatické podmínky  jsou zde drsnější, což má pozitivní vliv na odolnost a zdravotní stav množených stromků.  Součástí školky je i zatravněný sad  s  matečnými stromy jabloní, hrušní a dalších dřevin.  Při pěstování stromků používám jen nezbytně nutné chemické ošetření, plevele hubím zásadně mechanicky,  v každé zahradě je nejlepší ochranou  před chorobami a škůdci přírodní rovnováha. Nízkému výskytu chorob a škůdců napomáhá i vzdušná a slunná poloha školky.  Jabloně a hrušně jsou roubovány na odolné semenné podnože. V okolí školky pěstuji i další polní plodiny, hlavně pro vlastní potřebu, smyslem je udržovat pozemky v dobré  úrodnosti a zabránit půdní  erozi. Praktikuji vrstevnicové pěstování v pásech  a část pozemku je vždy oseta plazivým jetelem  nebo jetelotrávou  k  zúrodnění půdy.
   Zakládání ovocné školky.                                                                      Velké Hlasivo.