Určování starých ovocných odrůd

Pomologický popis:

 • Provádím rovněž určení starých ovocných odrůd.  Nejlépe podle popisu plodů jednotlivých odrůd.  Plody se nejlépe hodnotí,  jsou-li dokonale vyzrálé  a čerstvě sklizené. K pomologickým znakům patří též morfologické  vlastnosti stromu:  kořenový systém,  kmen, větve, letorosty, plodonosný obrost, listové a květní pupeny. Dále pak morfologické znaky listů, květenství, poupat a květů. Pomologie hodnotí také fyziologické  vlastnosti druhů a odrůd, jako je: intenzita růstu, vývoj tvaru rostliny či koruny, schopnost větvení, obrůstání, podrůstání, nástup fenologických fází, dobu zrání, upotřebitelnost ovoce (ovoce stolní, ovoce pro průmyslové zpracování), odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům a vlivům.  Stejně jako dobu vegetace, požadavky na klima a půdu, odolnost proti mrazu, vhodnost podnože, afinitu (přijímavost), vhodnost pěstitelského tvaru, sponu atd.
 • Nejdůležitější  a nejspolehlivější faktory pro rozeznání různých odrůd jsou plodové znaky. Dělíme je na vnitřní a vnější. Mají specifickou terminologii dle druhu.


Pomologické znaky jádrovin:

Vnější znaky:                                                                                                                        Vnitřní znaky:

Problematika zahradních chorob a škůdců

Poskytuji též poradenství v oblasti problematiky zahradních chorob a škůdců. To včetně možné prevence výskytu, ochrany a určení škodlivého činitele.

Proliferace jabloně.                                                                                       Spála růžovitých.

Nejdůležitější pomologická literatura:

 • Boček, Otto. Pomologie.  Praha, SZN 1953.
 • Černík – Boček – Večeřa.  Malá pomologie II.  Hrušky.  Praha, SZN 1961.
 • Dvořák, Antonín.  Malá pomologie I. Jablka.  Praha, Academia  1976.
 • Ovocnické rozhledy – Ilustrovaný časopis věnovaný všem otázkám racionelního ovocnictví zemědělského. Rádce rolníků, zahradníků, štěpařů a milovníků ovocného stromoví vůbec. Věstník ovocnářských spolků a družstev., Redakce a administrace: Král. Vinohrady, Mánesova ulice 1442. čísla z let 1911 – 1917.
 • Pavlů, Karel.  Praktický hospodář. Praha, F. Strnadel a spol. 1924.
 • Souček, Josef. Jabloňové podnože v novodobém ovocnictví. Praha, Agrární nakladatelská společnost  1944.
 • Tetera, Václav a kol. Ovoce Bílých Karpat. Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty 2006.
 • Vaněk, Josef. Lidová pomologie I. díl Jablka 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim, Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk)  1945.
 • Vaněk, Josef. Lidová pomologie VII. díl Jablka Druhá stovka: Nové a málo známé odrůdy. Chrudim, Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk) 1940.
 • Vaněk, Josef. Lidová pomologie I. díl Jablka 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim, Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk) 1945.
 • Vaněk, Josef. Lidová pomologie X. díl Jablka 100 III. stovka: Mičurinovy odrůdy a jiné.  Chrudim, Nakladatelství  zahradnické literatury (Josef Vaněk) 1947.
 • Vaněk, Josef. Lidová pomologie II. díl Hrušky 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim, Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk)  1936.
 • Vaněk, Josef.  Lidová pomologie III. díl  Švestky a slívy 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim, Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk)  1948.
 • Vaněk, Josef. Lidová pomologie I. díl Třešně a višně  100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim, Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk)  1938.